BRADA - JAK NA JEJÍ MODELACI

Velikost a forma brady je u každého dána geneticky. Postupem času ale může docházet k tomu, že v této oblasti začne ubývat či ochabovat měkká tkáň a kostěný podklad a brada se může začít měnit. Nejste-li proto se svou bradou spokojeni, poradíme vám, jak si ji snadno nechat upravit (i jak se zbavit druhé brady).

Chirurgické zákroky
Výraznější disproporce jsou doménou plastické nebo obličejové chirurgie. Nejčastěji se můžeme setkat s ubíhající bradou nebo prominující (vyčnívající) bradou. Někdy se vyskytují i další odchylky, jako např. asymetrie brady. Tyto nedostatky řešíme v rámci profiloplastiky tzv. genioplastikou (operací brady).

Genioplastika1. Genioplastika
Genioplastika se nejčastěji provádí, pokud chceme zvětšit, zmenšit nebo upravit tvar brady. Rozsah zákroku se liší. Nejlepšími kandidáty pro profiloplastiku jsou pacienti s normálním zubním skusem, ale malou nebo ustupující bradou nebo výrazně vyvinutým bradovým výběžkem.

Pro úpravu bradového výběžku jsou nejčastější dva postupy:

  • Zmenšení prominující brady úpravou kostní základny

Řez se vede v dutině ústní. Odklopí se měkké tkáně a obnaží bradový výběžek. Prominující část kosti brady se v potřebném rozsahu odstraní speciální kostní frézou a vymodeluje se nový tvar brady. V některých případech je zároveň nutné upravit nebo zpevnit měkké tkáně.

CENA: Od 25 000 Kč
KDE: MUDr. Dušan Záruba, ÚEM, Vyšehradská 49, Praha 2, www.uem.cz

  • Zvětšení brady posunem dolní části kosti bradového výběžku na dolní čelisti nebo vložením implantátu

FatgraftingU většiny pacientů se augmentace provádí pomocí implantátu. Jde o jednoduchý postup: implantát se vkládá buď ústy, nebo prostřednictvím malého řezu pod bradou. Pacient může po zhojení operační rány a odeznění otoku poměrně rychle obnovit normální činnost. V druhém případě se provede řez v dutině ústní, odklopí se měkké tkáně a obnaží přední část dolní čelisti. Bradový výběžek se odřízne frézou a část kosti ve tvaru podkovy se posune v požadovaném rozsahu. Uvolněný segment se pak upevní titanovou minidlahou a šrouby.

CENA: Od 32 000 Kč
KDE: MUDr. Dušan Záruba, ÚEM, Vyšehradská 49, Praha 2, tel.: 224 918 168, www.uem.cz

2. Fatgrafting
JAK PROBÍHÁ: Odebere se menší množství tuku z kterékoliv části těla v lokální nebo celkové anestezii, které se následně zpracuje nejčastěji centrifugací. Nejkvalitnější část odebrané tukové tkáně se po malých kapkách aplikuje tenkou kanylou do podkožní tkáně brady.

CENA: Od 20 000 Kč v závislosti na rozsahu fatgraftingu
KDE: ESThÉ, Na příkopě 1047/17, Praha 1, tel.: 224 234 824,  
www.esthe-plastika.cz

Názory odborníků
Kdy je vhodné podstoupit chirurgický zákrok a kdy se bez něj obejdeme?
„Pokud chceme změnit tvar a velikost brady, obvykle se bez chirurgického zákroku neobejdeme. Je však nutné zvolit rozsah zákroku. Pro toto posouzení je třeba vždy provést RTG snímky brady, abychom mohli přesně posoudit, jednak do jaké míry můžeme zasáhnout do kosti dolní čelisti, jednak v jakém poměru je v bradovém výběžku kost a měkké tkáně. Pokud např. zjistíme, že kost bradového výběžku je příliš malá pro posun kosti, 
je vhodné pro zvětšení bradového výběžku použít implantát,“ vysvětluje MUDr. Dušan Záruba z Ústavu estetické medicíny.

Kdy je vhodné podstoupit chirurgické ošetření?
„Naprostá většina neesteticky vyhlížejících brad je způsobena nadměrným nebo nedostatečným růstem celé dolní čelisti. To se projevuje mimo jiné i přidruženou vadou skusu. Předkusem nebo podkusem. Předkus nejčastěji vadí mužům. Na bradu se zevnitř upíná největší sval jazyka, který bývá celý posunut dozadu. Jeho špatná pozice působí zúžení horních cest dýchacích, což se projevuje chrápáním. To se nedá odstranit jinak než úpravou brady. Podkus je naopak často doprovázen velkou a vystupující bradou, což je stav, který esteticky vadí ženám,“ říká Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie VFN.

Modelace bradyKdy je vhodné podstoupit fatgrafting?
„Lipofilling a lipografting se používá především k doplnění objemu. U brady a podbradku se provádí nejčastěji tvarování a zmenšení objemu pomocí liposukce. Zvětšení brady tukem se moc neprovádí. Výplň brady tukem nebo jinými implantáty můžeme brát jako určitou variantu na menší doplnění objemu,“ 
říká MUDr. Libor Kment, plastický chirurg z kliniky ESThÉ.

„U starších žen je brada mírně deformovaná, vidíme četné nerovnosti a vpadlinky, rovněž ztrácí výrazně na objemu a hydrataci. S velkou oblibou používám výplně kyselinou hyaluronovou, efekt je okamžitý a velmi účinný. Často volím sendvičovou techniku. Tímto způsobem můžeme bradu zvětšit i vyrovnat derformity. Často také kombinuji při úpravě brady botulotoxin a výplně. Výsledek je téměř dokonalý. Pokud dochází k poklesu brady a okolní oblasti, lze použít i liftingové kanylové nitě, opět v kombinaci s výplněmi. Zpevnění brady a okolní tkáně nám u mladších žen pomůže zajistit fokusovaný ultrazvuk Ulthera nebo jehličková radiofrekvece, thermage. Úpravu brady vždy spojuji s úpravou ústních koutků.“  MUDr. Věra Terzijská, Veramedica

„Jako estetický dermatolog využívám v praxi hlavně tato ošetření: dodání objemu brady pomocí stabilizované kyseliny hyaluronové, stárnutí pokožky řeším buď výplněmi kyselinou hyaluronovou, botoxem, mezonitěmi, či metodou Nefertiti Lift. Záleží vždy na konkrétní oblasti. Dvojitou bradu pak odstraňuji pomocí injekční lipolýzy.“ MUDr. Slavomíra Feix, Interklinik

„Co se týče brady, botulotoxin působí jen ve velmi omezené míře, spíš se jedná o povrchovou úpravu vzhledu / vyhlazení nerovností. K modelaci se využívá aplikace výplní, a to buď na bázi kyseliny hyaluronové, nebo PLLA. Výraznější změny pak vyžadují chirurgickou intervenci.“ MUDr. Iveta Hasová, Mediskin

„K relaxaci svalu, jehož stažením se na bradě vytvářejí nehezké dolíčky a který je také částečně odpovědný za horizontální, někdy vpadlou rýhu mezi dolním rtem a bradou, používám botulotoxin. Brada se uvolní a vyhladí a mnohdy se i prodlouží kontura dolní čelisti. Když je brada nevýrazná a ustupující, použiji kožní implantát – kyselinu hyaluronovou a bradu domodeluji. Ideální je kombinovat obě metody, jejich pomocí definujeme dolní konturu obličeje. Ráda používám také různé druhy nití a mezonití, skinboostery pak ke zlepšení kvality kůže.“ MUDr. Monika Kavková, YES Visage

Estetické úpravy
Jemné dolaďování brady k dokonalosti lze dnes provádět i bez chirurgického zákroku, a to v těchto lokalitách:

1. Povislé koutky
Marionetové vráskyPovislé koutky, které často způsobují zasmušilý výraz tváře, lze upravit injekční aplikací botulotoxinu, uvolněním napětí stažených svalů pod ústním koutkem.
CENA: Od 3 000 Kč
KDE: Na každé klinice estetické medicíny

2. Marionetové vrásky
Svislé vrásky, táhnoucí se od ústních koutků k bra-dě, lze dorovnat výplněmi na bázi kys. hyaluronové.
CENA: Od 6 500 Kč dle druhu materiálu
KDE: Na každé klinice estetické medicíny

3. Modelace brady
Dodat objem a vytvarovat bradu lze stabilní kys. hyaluronovou. Brada se většinou doplňuje postupně a je potřeba alespoň 2 návštěv. Aplikace vydrží až 2 roky a další doplnění představuje menší investici. K doplnění stačí 1 ml.
CENA: Od 7 650 Kč
Úprava linií bradyKDE: Na každé klinice estetické medicíny

4. Příčná vráska pod spodním rtem
Výraznou horizontální vrásku lze úspěšně redukovat pomocí botulotoxinu.
CENA: Od 3 000 Kč
KDE: Na každé klinice estetické medicíny

5. Povislé linie
Povislé linie brady a tváře lze vypnout pomocí mezonití (threadlifting brady a spodní čelisti, popř. krku). Vysoká odolnost mezonití umožňuje vytvořit kostru, která vyplní tkáně a vyzdvihne je. Nitě umožňují řešit hned několik partií najednou.
CENA: Od 9 900 Kč / větší vytažení a zpevnění
KDE: YES Visage, Mánesova 28, Praha 2, www.yesvisage.cz

6. Úprava linie brady
Nová metoda Nefertiti Lift přináší možnost jednoduchého vypnutí a vyrýsování kontury dolní čelisti. Pomocí aplikace botulotoxinu do hlubších svalových vrstev podél dolní čelisti, stejně jako po straně krku podél svalu musculus platysma, je možné docílit zlepšení a vypnutí kontury dolní čelisti. Úpravu lze provést i pomocí mezonití.
CENA: Od 4 800 Kč / dle množství aplikované látky
KDE: YES Visage, Mánesova 28, Praha 2, www.yesvisage.cz
CENA: Od 5 900 Kč pomocí hladkých mezonití
KDE: YES Visage, Mánesova 28, Praha 2, www.yesvisage.cz

7. Dumpling chin – tzv. knedlíková brada
S věkem se snižuje množství kolagenu a podkožního tuku, což má za následek zjevné svalové kontrakce v bradě. Tento jev zmírňuje aplikace botulotoxinu.

Co je důležité vědět
Pro maximální efekt a dokonalý vzhled je nutné řešit nejen samotnou bradu, ale i její okolí!

V Evropě se setkáváme nejčastěji s ustupující a méně vyvinutou bradou a tvorbou dvojité brady – podbradku. Mezi nejčastější zákroky tedy patří její zvětšení a zaoblení.

 

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/healthbeautycz

Sledujte nás na Instagramu: www.instagram.com/health_and_beautycz

Tags: genioplastika, fatgrafting, modelace brady, úprava brady, druhá brada, povislé koutky, marionetové vrásky, příčná vráska pod spodním rtem, povislé linie brady, knedlíková brada, dumpling chin

NYCE 1140x100 2