Soumrak amalgámu pro zubní výplně

Amalgám je nejrozšířenější materiál pro zubní výplně, a také nejnebezpečnější.

Co to je amalgám

Sloučenina rtuti, cínu, mědi a stříbra, která se v zubním lékařství používá již více než 150 let. Každá zubní ordinace musí být kvůli ní vybavena separátorem s účinností nad 95 % a povolením k vypouštění odpadních vod obsahujících zvlášť nebezpečnou toxickou látku. Z ordinací musí amalgámové zbytky svážet specializovaná firma s povolením k likvidaci nebezpečných odpadů. Například ve skandinávských zemích je amalgám zakázaný.

Druhy amalgámových výplní

  • Nedózovaný amalgám

Jednotlivé složky, volná rtuť a prášek obsahující kovové piliny, se odměřují a míchají až v ordinaci. Rtuť ani kovový prášek proto nemají optimální váhový poměr, což negativně ovlivní vlastnosti výplně: následkem bývá horší mechanická odolnost a kvalita povrchu. Povrch lze po ztvrdnutí jen obtížně leštit, koroduje a v důsledku oxidace černá. Zdravotním rizikem volně ložené rtuti je odpařování neurotoxických látek, které mohou při vdechnutí poškozovat nervovou soustavu. Jde o jediný typ výplně, který hradí zdravotní pojišťovny. V USA přitom bylo doporučeno eliminovat používání nedózovaného amalgámu již v roce 1984.

  • Dózovaný (kapslovaný) amalgám

Tento typ materiálu ke zhotovení zubní výplně má již od výrobce přesně zvážené a samostatně balené dávky rtuti a dávky kovového prášku. To zajišťuje výsledek v podobě kvalitního a pevného amalgámu. Ve srovnání s nedózovaným amalgámem mnohem méně koroduje, po ztvrdnutí je navíc lépe leštitelný do stříbrného odstínu. Výhodou je i bezpečnější manipulace, kdy se do ovzduší ordinace uvolňuje méně rtuťových výparů a nevzniká toxický odpad. Vyspělé státy EU doporučují užívat jen dózovaný amalgám. U nás se cena pro pacienta pohybuje od 350 Kč.

Řeč čísel

Průměrný Čech má přibližně 8 zubních výplní. Aplikace amalgámové výplně vede bezprostředně k průkaznému zvýšení obsahu rtuti ve slinách a v krvi s maximem 4 až 5 hodin po ošetření. Následuje zvýšená exkrece rtuti do moči s maximem do 8 hodin po ošetření. Rtuť ze zubního amalgámu představuje kolem 47 % denní zátěže organismu rtutí. (Další zdroje: ovzduší, konzumace určitých druhů mořských ryb apod.)

10 estetika amalgam rtutAmalgám pro a proti

+ finanční dostupnost

+ mechanická odolnost (tzn. trvanlivost)

+ nenáročnost zhotovení

+ zatím chybí jasný důkaz souvislosti se vznikem systémových onemocnění

- zvýšení hladiny rtuti v organismu (i dózovaný amalgám)

- riziko chronické intoxikace nebo alergické reakce

- podle nejedné studie se z amalgámových výplní uvolňují škodlivé látky nejen při jejich aplikaci, ale i poté: při žvýkání, kousání, působení horké či kyselé stravy

- vylučování rtuti do odpadních vod a ovzduší (zejména při aplikaci, převrtávání, z krematorií)

- neestetický vzhled

- naprosto nevhodný pro osoby s neurologickým onemocněním, onemocněním ledvin, těhotné ženy a děti do 6 let

- zatím chybí jasný důkaz nesouvislosti se vznikem systémových onemocnění

Reakce organismu na amalgám

U citlivých jedinců může amalgám vyvolat např. pocity pálení, mravenčení, vyrážky na dásních a sliznicích ústní dutiny. Může dojít ke vzniku orální lichenoidní reakce – jedná se o bílé plochy na sliznici tváří, někdy i na jazyku a výjimečně i na dásni a patře.

„Je známa studie, kdy se tato reakce u pacientů po odstranění amalgámu z ústní dutiny zlepšila téměř o 90 %,“ říká MDDr. Erika Tesaříková z kliniky Dental Office H33.

Hodnoty rtuti v organismu

Dentální amalgám se na celkovém příjmu rtuti člověkem podílí 5-20 %. Denně se u člověka s 8 – 12 amalgámovými výplněmi uvolní 1,2–1,8 mg rtuti. Ty jsou inhalovány ve formě par (cca 80 %), ve formě iontů se dostávají se slinami do trávicího ústrojí (5 - 10 %) nebo jsou přes dentin přímo vstřebávány do krevního oběhu. U osob s amalgámovými výplněmi byly při žvýkání žvýkačky naměřeny hodnoty 50–150 mg/m3 vzduchu. Rtuť, která se dostane do ledvin, mozku, štítné žlázy nebo hypofýzy má poločas vyloučení i několik let. Uvádí se, že hypersenzitivita na rtuť se objevuje u 1–4 % obecné populace. Referenční hodnota rtuti v krvi je kolem 2 μg/l. Koncentrace vyšší než 5,8 μg/l již signalizuje možné nežádoucí zdravotní účinky. Ke zjištění těchto hodnot je možné provést biochemické testy, které měří hladiny kovů v těle pomocí analýzy z krve (popř. moči, stolice nebo vlasů).

Dopis od prezidenta České stomatologické komory MUDr. Pavla Chrze lékařům (z 29. ledna 2014) (redakčně kráceno)

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dlouhodobě, a zatím bohužel s malým úspěchem, upozorňujeme ministerstvo zdravotnictví, pojišťovny i členy vlády, že úhrada amalgámových výplní hrazených z veřejného zdravotního pojištění je zcela nedostatečná. Navrhujeme tedy obrátit se přímo na pacienty, kteří snad budou našim argumentům přístupnější. V příloze vám zasíláme plakátek pro vystavení v čekárně.

Výplň hrazená zdravotní pojišťovnou (tzn. výplň z nedózovaného amalgámu):

  • může být zdraví nebezpečná (volná rtuť)
  • je rizikem pro ošetřující personál a životní prostředí
  • není dlouhodobě dostatečně tvrdá a pevná
  • není příliš estetická
  • v tvořících se spárách mohou vznikat sekundární kazy

Na co si dát pozor

Amalgámové výplně převrtávat jen v nezbytném případě – při negativní reakci organismu a rozhodně ne v těhotenství.

Převrtávat jen s ochrannou blánou – kofferdamem. Tato pomůcka zabrání odvrtanému materiálu, aby se dostal do úst pacienta, a také zajišťuje sucho, které je naprosto nezbytné při zhotovování nové výplně z kompozitního materiálu. Většina českých stomatologů kofferdam nepoužívá, protože je jeho aplikace zdržuje, popřípadě ho ani aplikovat neumějí. Pacient si použití kofferdamu musí hradit.

Riziko koroze amalgámu po zatvrdnutí snížit na minimum jeho vyleštěním.

Kam na vyšetření

Při podezření na nežádoucí reakce organismu na amalgám praktický zubní lékař odesílá pacienta do Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze, na Oddělení pro klinický a experimentální výzkum. „Zde je provedeno anamnestické vyšetření, klinické vyšetření dutiny ústní, měření galvanických proudů a napětí, epikutánní testy a test MELISA. Pacient tato vyšetření nehradí,“ přibližuje MDDr. Erika Tesaříková, stomatoložka kliniky Dental Office H33. Posledně zmiňovaný test MELISA (pro hodnocení nesnášenlivosti kovů, na bázi testu proliferace lymfocytů, Memory Lymphocyte Immuno Stimulation Assay) nabízí za cenu od 27 500 Kč také A2C Anti-Aging Clinic MUDr. Moniky Golkové.

Odborné názory

„Aplikace výplní z nedózovaného amalgámu by podle mne měla být zcela zakázána. Tyto výplně jsou u nás pojišťovnami hrazeny kvůli populismu českých politiků, kteří v boji o hlasy voličů udělají zřejmě cokoliv. Zamysleme se obecně nad tím, co by mělo být hrazeno ze zdravotního pojištění. Mají se z něj lidem hradit nekvalitní amalgámové výplně a lázně, nebo spíš léčba závažných a život ohrožujících onemocnění? Já osobně si raději zaplatím výplň zubu nebo masáž zad, když budu mít jistotu, že budu moderně léčen, až mne postihne infarkt nebo karcinom plic způsobený rtutí, kterou při odstraňování amalgámových výplní v ordinaci vdechuji.“ MUDr. et MUDr. Martin Neumann, Lékařský dům Holešovice

„Expozice rtuti může vyvolat poruchy imunity, narušit neurologické a motorické funkce, způsobit poruchy chování. Ve velmi nízkých koncentracích je však rtuť toxická pro všechny tkáně a orgány lidského těla.“ Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

„Omezení užívání amalgámu by mohlo poškodit finanční stabilitu zdravotních systémů a u jednotlivých pacientů může omezit přístup k zubní péči.“ Stanovisko CED (Council of European Dentists)

„Zatím nebyly podány jasné důkazy o tom, že existuje souvislost mezi přítomností amalgámových výplní v ústech a chronickými degenerativními nemocemi, onemocněním ledvin, autoimunitními chorobami, psychickými poruchami, komplikacemi v těhotenství nebo jakýmikoliv nespecifickými symptomy.“ Stanovisko FDI (Světové federace zubních lékařů)

Zdroje: Tuček, Bencko, Krýsl: Zdravotní rizika rtuti ze zubních amalgámů, in Chemické listy 101, 1038 - 1044 (2007), Strunecká, A: V čem počívá nebezpečí rtuti? in DentalCare Magazín, 2/10 Procházková, Bártová, Kučerová, Venclíková: Dentální materiály a jejich vliv na organismus, in Lékařské listy 36/2002, Stanovisko České stomatologické komory a EU k používání amalgámu, Odvody, Z.: Jaká je pravda o rtuti (nejen) ze zubního amalgamu? in Dentforum.cz

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/healthbeautycz

Sledujte nás na Instagramu: www.instagram.com/health_and_beautycz

 

Tags: amalgam

NYCE 1140x100 2