STÁRNUTÍ SVALŮ ZABRÁNÍ ENZYM

Proces stárnutí je kromě jiného provázen i progresivním úbytkem hmoty kosterního svalstva, a tím i svalové síly. Udává se, že do věku 50 let se sníží průřez svalem asi o 10 %, v dalších desetiletích klesá svalová síla vždy zhruba o 15 %. Vědci nyní našli způsob, jak stárnutí svalů zastavit a svaly znovu omladit.

Proč dochází k úbytku svalové hmotySkupina vědců z Ústavu mikrobiologie, imunologie a regenerativní medicíny ze Stanford University School of Medicine v Kalifornii přišla s tvrzením, že za ztrátu svalové hmoty může zvýšená aktivita enzymů MAP kinázy p38 a p38p, která brání satelitním buňkám v dělení a schopnosti obnovovat svalovou hmotu.

Proč dochází k úbytku svalové hmoty
Savci mají ve vazivové tkáni kosterního svalu uložené tzv. satelitní svalové buňky (SSB), určitou odrůdu kmenových buněk, které představují jakousi regenerační rezervu kosterních svalů. Tyto buňky se nepodílejí přímo na svalové práci, ale jejich funkce přichází, až když je sval poškozený. Poté z nich vznikají nová svalová vlákna. S věkem však tento proces ustupuje, počet SSB je limitován, čímž dochází k úbytku svalové hmoty.

Co jsou KINÁZY a MAP KINÁZY?
Kinázy jsou proteiny, které mají schopnost přilepit k jiným proteinům fosfátovou skupinu. V případě přidružení fosfátové skupiny k nějaké bílkovině změní kináza tvar a začne plnit zcela jinou funkci než původně. MAP kinázy jsou enzymy skupiny kináz, které se účastní širokého spektra buněčných pochodů, jako je regulace exprese genů, mitóza, buněčné dělení, proliferace či programovaná buněčná smrt.

STUDIE
Vědci provedli výzkum na myších, při kterém odebrali buňky ze svalů mladých a starých savců. Ukázalo se, že ve svalových vláknech starých myší byla MAP kináza p38 mnohem aktivnější. Proto při výzkumu přerušili její působení a výsledkem bylo, že satelitní buňky ze svalů starých myší omládly a došlo k obnově svalové hmoty. To se zdařilo i při transplantaci z umělé kultury zpět do svalu živého zvířete. Díky pokusům na myších se ví, že výzkumy funkce MAP kinázy p38 by v budoucnu mohly zlepšit kvalitu života mnoha starších lidí.

Zhruba od 25 let dochází ke ztrátě půl až jednoho procenta svalové hmoty ročně.

 

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/healthbeautycz

Sledujte nás na Instagramu: www.instagram.com/health_and_beautycz

Tags: stárnutí svalů, kinázy, map kinázy, úbytek svalové hmoty, enzym proti stárnutí svalů

NYCE 1140x100 2